معرفی پرسنل کلیدی

 

نام و نام خانوادگی :

حامد رضایی

 

رشته تحصیلی :

زمين شناسي مهندسی

محل تحصیل :

دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع تحصیلات :

دکتری

سمت :

مدير عامل

سوابق کاری

-            همکار شرکت تحکیم طوس آزما از تاریخ 1/5/75  تا 10/10/76

-            همکار شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد از تاریخ 11/10/76 تا 15/12/78

-            همكار شركت مهندسي مشاور جوياپارس شمال از 1384 تا كنون

-            مدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال 1380 تا کنون                   

-            مسئول فنی معدن کارخانه سیمان استان گلستان

-            دارنده پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن

طرح ها و پروژه ها

-            همکار طرح تحقیقات کاربردی « شناسایی اصولی معادن شن و ماسه استان گلستان » ، استانداری گلستان

-            قرارداد خدمات کارشناسی در پروژه « مطالعات تفضیلی - اجرایی حوزه آبخیز چشمه خان » ، شرکت                          مهندسین مشاور بوم گستران ، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ، 1383

-            همکار شرکت مهندسین مشاور موج آب طبرستان در پروژه « مطالعات تفضیلی پایاب سد وشمگیر »

-             شرکت در طرح « تغذیه مصنوعی گرماب دشت تا زرین گل  » شرکت مهندسی موج آب طبرستان

-            شرکت در طرح « کنترل سیلاب آزادشهر » با همکاری مهندسی مشاور موج آب به کار فرمایی امور آب

-            مجری طرح پژوهشی « امکانسنجی تاسیسات آب کوچک مقیاس با بررسی پیرامون ویژگی های ژئوتکنیکی

          خاکهای استان گلستان»

-            همکار  طرح پژوهشی « بررسی کاربرد لسها در تهیه مصالح کانالهای آبرسانی »

عضویت ها

-            عضو انجمن زمین شناسی ایران

-            عضو جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

-            عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

-            عضو انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

همایش ها و سمینارها

-          شرکت در کارگاه آموزشی « آشنایی با مجموعه نرم افزارهای Rock work 99 » ، توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

-            شرکت در سمینار « مدل سازی مدیریت اکوسیستم »  در سازمان صنایع و معادن استان

/ 0 نظر / 14 بازدید