تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم

متن کامل مقاله :

" تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها جهت استفاده در طراحی سازه های آبیاری"

نوشته شده توسط :

نادر عباسی، علی فاخر و حسن رحیمی

را از اینجا دانلود کنید

 

/ 0 نظر / 31 بازدید