آزمون تعیین حدود آتربرگ

به عنوان یک تعریف کلی از حد خمیری می توان گفت :

حد خمیری ، میزان رطوبتی است که به ازای آن فتیله ای به قطر 3.2mm که از خمیر خاک نمونه (باروش غلتاندن ) ساخته می شود ، ترک بخوردحدخمیری پایین ترین میزان رطوبت مربوط به حالت خمیری خاک است.این آزمایش با غلتاندن تکه ای ازخمیر خاک برروی یک صفحه شیشه ای بوسیله دست انجام می شود .

 

وسایل مورد نیاز :

1- دستگاه کاساگرانده

2- ترازو  

 3- اون          

4- ظرف فلزی جهت اندازه گیری درصد رطوبت   

5- آبپاش

شرح آزمایش :

تعیین حدروانی:   برای انجام این آزمایش لازم است که خاک شسته داشته باشیم برای این منظور مقداری خاک از الک شماره 40 درحالی که باآب شسته می شود عبور می دهیم (آب را تازمانی از آن عبور می دهیم که وقتی از خاک عبور می کند روشن دیده شود) دراین آزمایش ما به 200gr خاک نیاز داریم وباید به صورت خشک باشد به همین منظور خاک که مرطوب است در اون به مدت 24 ساعت می گذاریم .این آزمایش به دو صورت تربه خشک وخشک به تر انجام می شود که ما دراین آزمایش به صورت خشک به تر انجام دادیم .این 200gr  خاک را برروی شیشه یا میز آزمایشگاه می ریزیم ومقداری به آن آب اضافه می کنیم وباکاردک خاک را باآب خیس می کنیم بعد دستگاه را تنظیم می کنیم به این صورت که بادامک را بالا برده وشیار زن را مماس با کف کاسه قرار داده وباپیچها دستگاه را تنظیم می کنیم حال خاک را با کاردک تیغه ای وارد کاسه می کنیم به طوری که خاک در وسط کاسه ضخامت 15mm تا 20mm داشته باشد البته خاک باید کاملا به کاسه چسبیده باشد حال با کاردک شیار زن به طور عمود از بالا به سمت پایین می کشیم به نوعی خاک را نصف می کنیم حال بوسیله دسته ضربات را وارد می کنیم تعداد ضرباتی که خاک به دونیم تقسیم شده را به اندازه 13mm به هم می رساند یادداشت می کنیم اگر تعداد ضربات بیشتر 40 باشد آن را در نظر نمی گیریم بعداز اینکه تعداد ضربات مربوط به هر مرحله را بدست آوردیم می بایست درصد رطوبت هرکدام را بدست آوریم به این منظور مقداری خاک از هر مرحله را در قوطی که قبلا وزن خالی آن را اندازه گرفته بودیم وارد می کنیم سپس وزن آنرا اندازه می گیریم ودر اون می گذاریم بعداز 24 ساعت وزن خشک آنرا اندازه می گیریم وبه همان روشهایی که درصد رطوبت را تعیین می کردیم رطوبت آنها را حساب می کنیم ونقاط  به ازای تعداد ضربات ودرصد رطوبت را مشخص می کنیم  کلیه نتایجی که ما در این آزمایش بدست آوردیم درجدول  به صورت زیر است .

 نمودار آزمایش آتربرگ

نوع آزمایش

حد روانی

شماره ظرف

1

2

3

4

5

6

7

تعداد ضربه

34

29

26

25

20

15

13

وزن ظرف + نمونه تر

39.4

34.2

27.5

26.2

29.6

36.1

38.5

وزن ظرف + نمونه خشک

33.6

29.6

24.2

22.4

25.6

29.8

31.5

/ 0 نظر / 177 بازدید