گالری تصاویر

مطالعات ژئوتکنیک سایت مسکن مهر شهرستان گنبد

 

سایت مسکن مهر شهرستان گنبد

سایت مسکن مهر شهرستان گنبد

--------------------------------------------------------------------

کارگاه آموزشی مکانیک خاک و تکنولوژی بتن در محل کارگاه سد کبود وال

--------------------------------------------------------------------

کنترل عملیات خاکی بند خاکی خیرخوجه استان گلستان

--------------------------------------------------------------------

بازدید از سد کبودوال (علی آباد کتول) به همراه کارشناسان و مدیران آب منطقه ای گلستان

--------------------------------------------------------------------

مطالعات ژئوتکنیک سایت مسکن مهر شهرستان آق قلا

--------------------------------------------------------------------

مطالعات ژئوتکنیک مخزن ١٠٠٠٠ مترمکعبی آبرسانی به شهرهای کردکو، ترکمن و گمیشان

--------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 15 بازدید