تجهیزات و لوازم

این صفحه کامل نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر بعداً باز هم مراجعه فرمایید

ماشین حفاری کریلیوس D750

کریلیوس D750

جک بتن شکن دیجیتال برقی

دستگاه لرزاننده الکهای دانه بندی- شیکر

سری کامل الکهای دانه بندی خاک

قالبهای نمونه برداری بتن

قالبهای نمونه برداری ملات سیمان

دستگاه کاساگراند جهت تعیین حدود آتربرگ خاک

اسلامپ بتن جهت تعیین روانی بتن

سند باتل جهت آزمون تعیین دانسیته خاک در محل

انواع ترازوهای آزمایشگاهی

دستگاه برش مستقیم خاک

دستگاه تحکیم خاک

همزن برقی

لوازم آزمون تراکم خاک

کورکاتر جهت نمونه برداری دست نخورده از خاک

لوازم آزمون هیدرومتری

کولیس

اوگرهای نمونه برداری دست خورده از خاک

پنترومتر خاک

/ 0 نظر / 9 بازدید