تعیین ظرفیت باربری با استفاده از SPT

متن کامل مقاله :

"تعیین ظرفیت باربری پی های عمیق با استفاده از نتایج SPT و یا SPT معادل CPT"

نوشته شده توسط :

ابوالفضل اسلامی، نادر شریعتمداری و مهران کریمپور فرد

را از اینجا دانلود کنید

 

رمز فایل : www.jpsco.org

/ 0 نظر / 23 بازدید